صدور دو ميليون و 312 هزار و 366 سند مالکيت در 10 ماهه امسال

 به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اين تعداد اسناد مالکيت شامل انواع اسناد مالکيت مربوط به اراضي کشاورزي، موقوفات، اراضي ملي شده و مراتع، اراضي موات و مسکن مهر مي باشد.

در بخش خدمات ثبتي املاک دولتي نيز در 10 ماهه امسال شش هزار و 879 سند براي شرکتهاي دولتي، 14 هزار و 682 سند براي موسسات و نهادهاي عمومي و 35 هزار و 929 سند نيز براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است.

در اين مدت همچنين 12 ميليون و 831 هزار و 599 فقره انواع اسناد رسمي شامل اسناد بيع، صلح، وکالتنامه، اجاره، تقسيم نامه، گواهي امضاء و ساير اسناد تنظيمي با رشد 12 درصدي به نسبت مدت مشابه سال 92 در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق سراسر کشور صادر شده است.

 

    تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان ثبت املاک کشور مي باشد.