رئيس‌جمهور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور را ابلاغ کرد

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، حسن روحاني رئيس‌جمهور قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور را براي اجرا ابلاغ کرد.

قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1393 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 بهمن ماه 1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

در شرح کلمه کاداستر وبعضي از اصطلاحات بکار رفته در اين قانون، در ماده يک، معني و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادي از آنها به شرح زير است:

1- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است که مشخصه هاي زمين مانند اندازه، کاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.

2- حدنگاري (عمليات کاداستر): مجموعه فعاليت هاي مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهيه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره‌اي، تبديل رقومي عکسها و تصاوير، عمليات زميني نقشه برداري، ويرايش و تکميل نقشه هاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت واقعي و موجود املاک و اضافه کردن کليه اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي و کنترل نهائي و به روزرساني آن است.

3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رايانه اي مکان محوري است که کليه اطلاعات حدنگاري از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکيت حدنگار و ساير اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي کليه املاک و عارضه هاي طبيعي کشور در آن ثبت مي‌شود.

4- نقشه حدنگار: نقشه اي است که براساس حدنگاري تهيه مي‌شود.

5- سند مالکيت حدنگار: سند مالکيتي است که براساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه مي‌شود.

اين قانون در اجراي اصل يکصدو بيست و سه قانون اساسي با امضاء رئيس جمهور در تاريخ ?? / ?? /???? براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ شد.

    تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان ثبت املاک کشور مي باشد.